Hopp til innhold

Fagartikkel

Narkotika

Som elev har du tidligere lært en god del om narkotika og om hvordan man kan forebygge bruk av narkotiske stoffer. Som barne- og ungdomsarbeider kan du ha behov for å repetere noe av dette fagstoffet.

Ei vekt på et bord. På vekta står det ei skål med et hvitt pulver. Ved siden av vekta er det tegnet et dødninghode. Et tynt metallrør ligger også på bordet.

Juridisk begrep

Ordet narkotika stammer opprinnelig fra gresk og betyr søvn eller dyp søvn – narkosis. Ordet ble først brukt om opium som var relativt utbredt i Asia og deler av Europa på 1800-tallet. Begrepet narkotika brukes i dag som en fellesbetegnelse på en lang rekke stoffer og medikamenter. Narkotika som overordnet begrep oppfattes derfor mest som en juridisk betegnelse på de stoffene, medikamentene og preparatene som er ført opp på den norske narkotikalisten og omfattes av narkotikalovgivningen. All bruk, besittelse, omsetning og andre former for ulovlig omgang med narkotiske stoffer og legemidler kan medføre straffeansvar i Norge. (Kilde: Amendor)

Utfordringer til deg


  1. Gjør deg kjent med nettsidene du finner i lenkesamlingen.
  2. Hvorfor er det viktig for deg som barne- og ungdomsarbeider å ha kunnskaper om ulike narkotiske stoffer, skadevirkninger og forebygging?
  3. Lag et tankekart med utgangspunkt i kunnskapene dine om narkotika.
  4. Les fagstoffsidene du finner i lenkesamlingen.
Sist faglig oppdatert 09.03.2018
Skrevet av Gro Nedberg Grønlid og Guri Bente Hårberg

Læringsressurser

Rus- og tobakksforebyggende arbeid

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter