Hopp til innhold

Fagartikkel

Alkohol

Som barne- og ungdomsarbeider skal du vite noe om ulike holdninger knyttet til alkohol, og du må kunne beskrive noen forebyggende tiltak.

LK06

Alkoholfri snaps

Holdninger til alkohol

I år skal du jobbe med tekst og oppgaver som gjør deg i stand til å drøfte ulike holdninger til alkohol og beskrive noen forebyggende tiltak rettet mot barn og unge.

Vi legger vekt på at du skal bruke den kunnskapen du har fått tidligere, og at du skal gjøre deg kjent med ulike nettsteder som omhandler alkohol og forebygging av alkoholmisbruk.

Når vi i dagligtale snakker om alkohol, er det som regel den typen alkohol som brukes i sprit, øl eller vin vi mener. Dette er den alkoholtypen vi kaller etanol. Men det er viktig at vi er klar over at begrepet alkohol i kjemien dekker over flere hundre organiske forbindelser eller grupper stoffer som alle er svært farlige. (Kilde: Amendor)

Vi deler alkoholskader i to kategorier: kortvarige og langvarige

 1. Virkninger på kort sikt Virkninger som vi kan oppleve hver gang vi drikker:
  • Humøret forandres
  • Dømmekraften vår endres
  • Evnen til å huske svekkes
  • Evnen til konsentrasjon svekkes
  • Vi tar farligere sjanser
  • Vi blir mer mottakelige for infeksjoner
 2. Virkninger på lang sikt
  Virkninger som kommer av langvarig, og gjerne hyppig, alkoholbruk:
  • Vi kan få endringer i nervesystemet
  • Vi kan få abstinenser
  • Vi kan bli avhengige av alkohol
  • Vi kan få familiære og sosiale problemer
  • Det kan oppstå sykdom i flere av organene

Du finner også gode eksterne sider om alkohol. Vi anbefaler at du tar deg tid til å se på disse. På noen av sidene kommer du direkte til fagstoff om alkohol, mens du på andre sider må søke på stikkordet alkohol. Helsedirektoratet og alkohol

Utfordringer til deg

 1. Arbeidet med temaet alkohol bygger på fagstoff fra flere tema du lærte om på Vg1:
  • holdninger
  • sykdommer og skader
  • grupper og gruppepress
  • reklame
  • informasjon
  Finn ut om du trenger å repetere noe av dette før du går videre.
 2. I lenkesamlingen finner du lenker til flere nettsteder. Gjør deg kjent med disse.
 3. Lag en presentasjon som viser skadevirkninger ved misbruk av alkohol.
 4. Se filmen i hovedfeltet. Diskuter hva som kan gjøres for å forebygge de problemene som presenteres i filmen.
 5. Hvordan skal du forholde deg dersom du har mistanke om at et barn har foreldre som har alkoholproblemer?
Sist oppdatert 29.01.2019
Skrevet av Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressurser

Rus- og tobakksforebyggende arbeid