Hopp til innhold

Fagartikkel

Tobakksprodukter

De aller vanligste tobakksproduktene i Norge i dag er sigaretter eller rulletobakk for sigaretter og snus. Andre produkter er sigarer, piper og pipetobakk, tyggetobakk. Alle disse produktene innholder nikotin, som er det vanedannende stoffet i tobakksprodukter.

LK06

Historie

I 1950 røykte nesten 80 prosent av menn mellom 25 og 30 år. Tallet i dag er nærmere 20 prosent. Dette er en kraftig nedgang og henger nok sammen med at det ikke er like akseptert å røyke i dag. Det blir heller ikke reklamert for røyking i dag slik det ble gjort på den tiden.

Et godt eksempel er at til og med sosialministeren, Rakel Seweriin, reklamerte for røyking tidlig i 50-årene sammen med ledende sportsfolk og leger. Det er kanskje ikke uten grunn at 1950- og 60-årene ofte er kalt røykingens gullalder. Tenk hvis Erna Solberg, Jens Stoltenberg, Petter Nordthug og fastlegen din reklamerte for røyking!

I de siste årene har vi fått strengere regler for hvor det er tillatt å røyke eller bruke tobakksprodukter i det offentlige rom her i landet.

For eksempel er det i dag utenkelig å røyke på et fly, mens det var vanlig i Norge fram til 1988. Først i 1996 ble det forbudt å røyke i terminalbyggene på flyplassen. Fram til 2004 hadde de fleste kjøpesentrene i Norge små røykebokser hvor folk kunne røyke. Det virker sikkert fjernt for de fleste i dag.

I 1995 ble aldersgrensen for kjøp av tobakksprodukter satt opp fra 16 til 18 år, og 1. juni 2004 ble det innført en ny røykelov. Endringene i røykeloven innebar at Norge, som et av de første landene i verden, innførte et totalforbud mot røyking på alle landets serveringssteder.

Å jobbe med barn og unge

Når du skal jobbe med barn og unge, har du ansvar for å bidra til at de får god kunnskap om hvordan de skal ta vare på helsen sin. Det vil si at du også må lære dem om røyking og de skadevirkningene tobakk kan ha.

I lenkesamlingen finner du en rekke fagstoffsider om tobakk. Noe av dette er fagstoff du må kunne i rollen som barne- og ungdomsarbeider, mens en del er repetisjon fra grunnskolen. Sammen med læreren din må du vurdere hvilke av disse sidene du skal jobbe med.

Utfordringer til deg


  • Diskuter årsaker til at tallet på røykere har gått ned fra 1950 og fram til i dag.
  • Lag en plakat som viser skadevirkninger røyking kan ha.


  1. Hva kjennetegner denne typen helseopplysning?
  2. Hvilke effekt har slik informasjon når det gjelder røyking?
  3. Hvordan foregår helseopplysning vanligvis i norsk skole?
  4. Hvorfor er helseopplæring så viktig, tror du?
  5. Her sies det at barna lærer mye av denne måten å drive helseopplæring på. Hva tror du er årsaken til dette?
Sist oppdatert 19.02.2018
Skrevet av Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid
Rettighetshaver: Amendor

Læringsressurser

Rus- og tobakksforebyggende arbeid