Hopp til innhold

Helsefremmende arbeid (Utgått) (HS-BUA vg2)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Oppvekstmiljø

Barn og unge har krav på å vokse opp i trygge omgivelser. De skal ha like tilbud og utviklingsmuligheter, uavhengig av hvor de bor. Du skal gjøre deg kjent med hvordan oppvekstmiljøet påvirker barn og unges utviklingsmuligheter.

Kriminalitet og forebyggende arbeid

Barn og unge som utfører kriminelle handlinger, er en gruppe som skal følges opp spesielt. Fokuset på forebygging må være stort.

Læringsressurser

Kriminalitet og forebyggende arbeid