Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

De voksnes rolle under måltidet

De voksne bør ta aktivt del i måltidet og spise sammen med barna av flere årsaker. Gjennom måltidene skal barna få tilført energi og næring. Men måltidene har også stor betydning som sosial og kulturell arena i barnehagehverdagen.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
forskjellige typer frukt og grønnsaker. Foto

Som sosial arena har måltidene stor betydning for møtet mellom barn og mellom barn og voksne, og de gir en strukturert ramme for samspill og dialog.

Voksne er viktige rollemodeller, og barna lærer av de voksne hvordan man skal omgås rundt et bord. Ved bordet kan man også snakke om mat og kosthold i en naturlig sammenheng. Det kan bidra til å utvikle barnas kunnskap om mat i et bredt perspektiv, for eksempel matvarenes navn, opprinnelse og bruk, mattradisjoner lokalt og i andre kulturer, næringsstoffenes betydning for kroppen og det å kjenne etter om man er sulten, tørst, mett og så videre.

Måltidet er også en arena for å stimulere sansene ved hjelp av smak, lukt, farge, konsistens og form.

Kilde: Helsedirektoratet

Helsedirektoratet oppdaterer sidene sine kontinuerlig.

Sist oppdatert 13.12.2018
Tekst: Helsedirektoratet (CC BY-NC-SA)

Læringsressurser

Kost og ernæring

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter