Hopp til innhold

Oppgave

Forbedringer i modellen

Legg inn mulige løsninger på problemet i modellen, kjør simuleringer, og se om løsningene har ønsket effekt.

LK20
En forsker holder fram et mikroskoppreparat. Foto.

En marinbiolog som undersøker fiskeegg.

Designe og teste løsninger

Oppgave 1. Gjør endringer i modellen

Start med å gjøre endringer i modellen slik at den inkluderer en virkelig løsning på problemet med havforsuring.

Gjør forbedringer i modellen din i SageModeler. (concord.org)

Ha disse spørsmålene i bakhodet når du gjør endringer:

  • Hvilken effekt har du tenkt at løsningsforslaget ditt skal ha?
  • Hvordan virker tiltaket ditt slik du har satt det inn i modellen din?
  • Hvilke begrensninger har forslaget du har brukt?

Oppgave 2. Presenter modellen

Presenter den endrede modellen din og de foreslåtte løsningene for medelevene dine.

Pass på at du legger fram løsningsforslagene ved å beskrive ideen og hvordan den er koblet til modellen, hvordan variablene henger sammen, og hvordan hele modellen vil virke.

Presentasjonen din må inneholde en simulering som viser hvordan det foreslåtte tiltaket påvirker de ulike variablene i modellen.

Ta vare på gruppas forslag og kommentarer. Når du skal gjøre de siste endringene i modellen din, vurderer du tilbakemeldingene og bygger inn de som passer, i den endelige modellen din.

Denne siden er en bearbeidet utgave av https://authoring.concord.org/sequences/429/sequence_run/47a6e45f7256c43149b570942a5af4376673dcc6?show_index=true

Sist oppdatert 25.11.2019
Skrevet av Tom Bielik og Dan Damelin
Rettighetshaver: The Concord Consortium

Læringsressurser

Modell av havforsuring