Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Modell av havforsuring

Undersøk havforsuring ved å studere CO₂-konsentrasjonen i luft og vann, og gjør forsøk med organismer i surt vann. Bygg opp og evaluer modeller som beskriver sammenhengen mellom faktorer som påvirker pH i havet.

Sist faglig oppdatert 11.12.2019
Skrevet av Thomas Bedin og Kristin Bøhle