Hopp til innhold

Oppgave

Lag modell om havforsuring

Etter at dere nå har dere sett hvordan havforskere jobber, og diskutert og fått fram ideer om havforsuring, skal dere begynne å bygge opp en modell i SageModeler.

LK20
Fargerik fisk i korallrev. Foto.

Modell – første utkast

Modellen skal inneholde de viktigste faktorene som gjelder det sentrale spørsmålet: «Hvordan påvirker CO₂ havet og organismene som lever der?»

Oppgave

 1. Legg til de faktorene dere kjenner til (på dette tidspunktet).
 2. Lag koblinger mellom årsakene som påvirker hverandre.
 3. Still inn hvilken sammenheng det er mellom årsakene.

NB! På dette tidspunktet vil modellen sannsynligvis være veldig uferdig. Du får snart sjansen til å lære mer om havforsuring, og kan bruke kunnskapen til å forbedre modellen din, alene og sammen med andre. Etter flere runder med revurdering vil du få en modell som blir bedre.

Lag første utkast til modell (concord.org)

Utsnitt fra programmet SageModeler, som viser hvordan man kan bygge opp en modell. Skjermdump.

1. Legg til hovedårsakene. 2. Lag koblinger mellom årsaker. 3. Still inn hvilken sammenheng det er mellom årsakene.

Oppgave

I par eller små grupper: Vis hverandre modellene dere har lagd, og diskuter.

 1. Hva er bra med modellen?
 2. Hvilke forbedringer kan gjøres?
 3. Forklarer modellen det vi ønsker å undersøke?

Forslag til momenter som kan diskuteres:

 • Er variablene viktige for det sentrale spørsmålet?
 • Er variablene nøytrale og målbare?
 • Er riktige variabler koblet sammen (påvirker den ene variabelen den andre?)
 • Er variablene koblet sammen riktig (fra årsak til virkning?)
 • Er sammenhengen mellom variablene slik dere hadde tenkt (i hvor stor grad påvirker den ene variabelen den andre?)
 • Påvirker variablene hverandre direkte (se figur)?
 • Hva er dere usikre på i modellen?
 • Finnes det data som kan underbygge antakelser dere har gjort?

Eksempel på sammenheng mellom parametre. Illustrasjon.

Hvis en variabel påvirker en annen via to ulike veier, er sannsynligvis en av sammenhengene indirekte.


Denne siden er en bearbeidet utgave av https://authoring.concord.org/sequences/429/sequence_run/47a6e45f7256c43149b570942a5af4376673dcc6?show_index=true


Sist oppdatert 06.12.2019
Skrevet av Tom Bielik, Dan Damelin og Steve Roderick
Rettighetshavere: The Concord Consortium og CREATE for STEM Institute

Læringsressurser

Modell av havforsuring