Hopp til innhold

Forsøk

Forsøk: Undersøk enzymer i vaskemidler

I dette forsøket skal du undersøke hvordan enzymer i vaskemidler fjerner flekker på klær, og finne ut hvilke enzymer som er viktigst for at klærne dine skal bli rene.

LK20
Et par hvite tøysko i såpevann. Foto.

Bakgrunnsteori

Vaskemidler er kjemikalier som bryter ned og fjerner skitt, og gjør klærne dine rene og velduftende. Det som gjør at klesvasken blir ren, er først og fremst vann, temperatur, mekanisk bearbeiding og ulike kjemiske stoffer som såpe, , , parfyme og enzymer.

Enzymer gir ekstra hjelp til å fjerne vanskelige flekker. Det er fire hovedklasser av enzymer som brukes i vaskemidler:

 • proteaser, som bryter ned proteiner
 • lipaser, som bryter ned fettstoffer
 • amylaser, som bryter ned stivelse
 • cellulaser, som bryter ned «nupper», små bomullsfibre som filtrer seg på klærne når de blir brukt, og dermed bidrar til å holde stoffet glatt og fint

For at klesvasken skal bli mest mulig effektiv, inneholder de fleste vaskemidler en kombinasjon av ulike enzymer.

Hensikt

Hensikten med dette forsøket er å få kunnskap om enzymbioteknologi ved å undersøke hvordan enzymer i vaskemidler kan brukes til å fjerne flekker på klær.

Hvis dere ikke har mulighet til å bruke isolerte enzymer, går det an å tilpasse forsøket til bruk av ulike vaskemidler fra butikken

Framgangsmåte

Til lærer

Når du velger løsninger for å lage flekker, er det viktig at du plukker ut stoffer som er godt egnet til å teste de ulike enzymene (protease, lipase og amylase), for eksempel eggehvite, olivenolje og stivelsesløsning.

Marker de ulike beholderne med enzymer med A, B, C og D, slik at elevene ikke vet hva som er i dem.

Del klassen inn i grupper på åtte elever. Innad i gruppene skal elevene hovedsakelig jobbe i par. Parene skal til slutt sette sammen resultatene sine og diskutere forsøket med resten av gruppa.

Lage flekker

For å kunne teste hvor effektive enzymene i ulike vaskemidler er, trenger dere skittent tøy. Start derfor med å lage flekker på hvit tekstil.

 1. Gruppa deler seg inn i par. Hvert par jobber med én «flekk-løsning».
 2. Hvert par skal klippe opp hvit tekstil i 18 biter som er cirka 5 x 5 cm store. For å skille tekstilbitene fra de andre parene i gruppa bør dere velge ulike fasonger på bitene.
 3. Hvert par skal nå farge alle sine 18 tekstilbiter med samme «flekk-løsning». Det er viktig at alle parene i gruppa bruker samme mengde løsning. Bruk gjerne pipette eller dråpeteller for å få det mest mulig nøyaktig.
 4. Innad i gruppa har dere nå 72 tekstilbiter med flekker av 4 ulike løsninger. Sorter alle de fargede tekstilbitene i 18 bunker, slik at hver bunke inneholder 1 tekstilbit med hver av de 4 «flekk-løsningene». Disse bunkene skal videre brukes for å teste de ulike vaskemidlene dere lager.
Ni hvite stoffbiter som alle har en flekk. Foto.

Stoffet klippes i ulike former og fasonger for å skille de ulike fargeløsningene fra hverandre.

Lage vaskemidler

 1. Hver gruppe lager egne vaskemidler. Lag ett vaskemiddel for hvert av de 4 enzymene A–D.
 2. Lag vaskemidlene ved å blande alle ingrediensene i et begerglass på 1 L:
  • 3 g kjøpt vaskemiddel uten enzymer
  • 1 g enzym
  • 1 L vann
 3. Lag to kontrollprøver:

  • kontrollprøve 1: bare vann
  • kontrollprøve 2: kjøpt vaskemiddel uten enzymer blandet med vann
 4. Når de ulike vaskemidlene er godt oppløst, fordeler dere hvert av de 4 vaskemidlene på 3 mindre begerglass (400 mL), slik at dere nå har 330 mL vaskemiddel i hvert begerglass. Gjør det samme med kontrollprøvene. Merk alle de 18 begerglassene.

Teste vaskemidler

Nå er det tid for å teste vaskemidlene på de flekkete tekstilene dere lagde, og finne ut hvilket enzym som befinner seg i hvert av de ulike vaskemidlene (A–D). Innad i gruppa har dere nå 18 bunker bestående av 4 tekstilbiter farget med hver av de ulike «flekk-løsningene». I tillegg har dere 18 små begerglass som inneholder 6 ulike vaskemiddel-løsninger.

Fordel arbeidsoppgavene, og jobb i par.

Dere skal teste ut hvert enkelt vaskemiddel på hver av de 4 flekkene, og ved ulike temperaturer.

 1. Start med vaskemiddelet som inneholder enzym A, ved romtemperatur. Plasser en bunke med 4 tekstilbiter farget med hver av de ulike «flekk-løsningene» i begerglasset med riktig vaskemiddel.
 2. La tekstilbitene ligge i vaskemiddelet i 5 minutter mens dere rører. Bruk stoppeklokke til å ta tida.
 3. Etter 5 minutter heller dere ut vaskemiddelet, vrir mest mulig vann ut av tekstilbitene og lar dem tørke. Her kan det være smart å bruke en hårføner med kaldluft-funksjon for at tørkeprosessen skal gå raskere.
 4. Bruk en vannfast tusj til å merke tekstilbitene med hvilket vaskemiddel dere har testet, og hvilken temperatur dere testet det ved.
 5. Gjenta steg 1–4 ved ulike temperaturer:
  • først ved 40 ℃
  • deretter ved 70 ℃

  Varm opp vaskemidlene til ønsket temperatur ved bruk av vannbad eller kokeplate. Det er viktig at dere har nøyaktig temperatur før dere tilsetter de fargede tekstilbitene.

 6. Gjenta forsøket for vaskemidlene som inneholder enzym B, C og D, og for kontrollprøvene.
 7. Når alle vaskemidlene er testet og tekstilbitene tørket, sorterer dere de 72 tekstilbitene i et logisk mønster, slik at dere får oversikt over resultatene deres. Bruk registreringsskjemaet i Google Dokumenter (last ned deres egen versjon), og sammenlign effektiviteten til de ulike vaskemidlene ved de ulike temperaturene og på de ulike flekkene.
To rader med seks tekstil-lapper farget med eggehvite. Den øverste raden viser flekken før vasking, og den andre raden viser hvordan flekken ser ut etter vasking med ulike vaskemidler ved romtemperatur. Foto.

Tekstiler farget med eggehvite før og etter vasking med ulike vaskemidler ved romtemperatur.

Konklusjon og diskusjon

 • Hvilke konklusjoner kan dere trekke av resultatene deres?

  1. Hvilket vaskemiddel fungerte best på de ulike flekkene?
  2. Hva forteller dette dere om enzymene i vaskemiddelet?
  3. Hvilket enzym tror dere var A, B, C og D?
   (Sjekk mot fasit fra lærer.)
 • Er vaskemidler mest effektive med eller uten enzymer?
 • Hvorfor var ikke alle vaskemidlene like effektive på alle flekkene?
 • Hvilken flekk var det vanskeligst å fjerne? Hva tror dere kan være årsaken til det?
 • Hvordan påvirker temperaturen effektiviteten til vaskemidlene?
 • Hva er fordelene ved å bruke enzymer i vaskemidler?
 • Kan vaskemidler med enzymer brukes på alle typer tekstiler?
 • Hvordan er det mulig at enzymer kan fjerne flekker ved høye temperaturer?

Forslag til videre arbeid

 • Undersøk ulike vaskemidler vi kan få kjøpt i butikken, ved å studere innholdsfortegnelsen. Hvilke enzymer inneholder disse?
 • Hvordan reklameres det for ulike vaskemidler? Stemmer reklamen med det du nå har lært om vaskemidler?
 • Lag en informasjonsplakat til vaskerommet hjemme som forklarer hvordan du kan fjerne ulike typer flekker på klær.


Denne siden er en bearbeidet utgave av «Which laundry enzymes work best?» fra Science in School.

Sist oppdatert 10.11.2020
Skrevet av Mariona Lladonosa Soler

Læringsressurser

Bioteknologi i praksis