Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hvordan påvirker variablene hverandre?

En modell er bygd opp rundt ulike variabler. Når du har funnet ut hvilke variabler som påvirker hverandre, gjenstår det å avgjøre hvordan variablene påvirker hverandre.

FooterHeaderIconFooter iconLK20
Krukke med klinkekuler med pil til vekt. Illustrasjon.

Å bestemme sammenhengen mellom variabler

Årsakssammenhenger kan beskrives på mange måter, og noen er mer presise enn andre. Det virker opplagt at massen blir større når vi legger flere kuler i krukka, men hvordan kan vi beskrive økningen?

Hver av grafene viser en økning, men bare en av dem er en riktig beskrivelse av sammenhengen. Vi går ut fra at alle kulene har lik masse.

Kurver som viser ulike former for vekst. Illustrasjon.

Hvilken av grafene tror du beskriver sammenhengen mellom antall klinkekuler og vekta til klinkekulene?

Riktig alternativ er A. Fordi hver kule har samme masse, vil en dobling i antallet kuler bety at den samlede massen også dobles. Sammenhengen er lineær eller proporsjonal.

Graf B viser at hvis du putter noen få kuler oppi krukka, endres ikke massen så mye. Men etter hvert som du putter flere kuler oppi, skyter massen i været!

Graf C viser at den totale massen øker raskt bare du putter noen få kuler i krukka. Etter hvert som du putter oppi flere kuler, øker ikke den totale massen like mye.

Beskriv sammenhenger ved hjelp av grafer

I bildeseriene under får du presentert ulike situasjoner. Finn ut hvilken graf du mener beskriver situasjonen best, og skriv hvordan du tenkte i tekstfeltet. Det du skriver inn kan eksporteres til et tekstdokument fra siste bilde.

Avgjør påvirkningsmønstre

Tidligere har du jobbet med å utvide kjedene til tre årsakssammenhenger. Nå skal du jobbe med de samme tre sammenhengene, men denne gangen skal du avgjøre etter hvilket mønster årsakene påvirker hverandre.

Bestem påvirkningsmønstre i tre modeller på concord.org.

Denne ressursen er en bearbeidet utgave av
https://authoring.concord.org/sequences/406/activities/8039/cc8849c5-6ee3-4d8c-b7bd-89ae3438771a?show_index=true

Sist oppdatert 09.12.2019
Skrevet av Steve Roderick og Dan Damelin
Rettighetshavere: The CREATE for STEM Institute, Michigan State University og The Concord Consortium

Læringsressurser

Lag modeller i SageModeler