Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Introduksjon til modeller i SageModeler

Forskere bruker ofte modeller for å få hjelp til å svare på spørsmål og for lettere å kunne forstå ulike fenomener. Samtidig er modeller noe vi alle bruker til daglig, ofte uten at vi er klar over det.

FooterHeaderIconFooter iconLK20

Modeller i dagligliv og forskning

Oppgave 1

Diskuter med en medelev: I hvilke sammenhenger i dagliglivet bruker vi datamodeller?

Oppgave 2

Velg en av datamodellene dere diskuterte, og beskriv hvordan modellen blir brukt av forskere, ingeniører og "mannen i gata", som deg selv.

Bruk en datamodell med SageModeler

Oppgave 3

Bruk modellen Temperatur på bussen.

Beskriv sammenhengen mellom "varme som slipper ut av bussen" og "total varme i bussen" (blå pil) i denne modellen.

Oppgave 4

Skriv en antakelse du kan gjøre, og som du kan undersøke ved å bruke denne modellen.

Denne ressursen er en bearbeidet utgave av Introduction to Modeling.

Sist oppdatert 29.01.2020
Skrevet av Steve Roderick og Dan Damelin
Rettighetshavere: The Concord Consortium og CREATE for STEM Institute, MSU

Læringsressurser

Lag modeller i SageModeler