Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Refleksjon om Big Bang og universets utvikling

I denne oppgaven skal du reflektere og drøfte noen spørsmål med andre, gjerne i små grupper. Flere av disse spørsmålene mangler en klar fasit.

FooterHeaderIconFooter iconLK20
En eksplosjon der stråler og partikler strømmer fra ett punkt. Illustrasjon.

 1. Kan du forklare hva universet er?
 2. Hvordan er dine forestillinger om Big Bang?
 3. Hva var før Big Bang, eller startet alt (også tiden) med Big Bang?
 4. Hva startet Big Bang, og hvordan ble planeter og stjerner dannet?
 5. Hvor stort er universet? Kan det finnes en ytterkant, og hva er utenfor universet?
 6. Kan det finnes flere universer?
 7. Hvilke observasjoner gir grunnlag for å støtte Big Bang-teorien?
 8. Vi har lært at det er tiltrekningskrefter (gravitasjon) mellom all masse, og disse kreftene er større jo større massen er. Hvordan kan universet være i stadig utvidelse og stadig akselerere da?
 9. Kan masse oppstå fra ingenting?
 10. Kan det finnes liv på andre planeter enn på jorda? Hvilke forutsetninger må være til stede for at det skal finnes liv?
 11. Hva vil skje med universet i framtida?
Sist oppdatert 25.08.2020
Skrevet av Kristin Bøhle og Astrid Johansen

Læringsressurser

Big bang og universets utvikling