Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Film og filmklipp

Vår plass i universet – er vi alene?

Vi er kanskje ikke den eneste formen for intelligent liv i universet. Det enorme antallet galakser, stjerner og planeter gjør det sannsynlig at flere planeter kan ha forhold som gjør liv mulig.

FooterHeaderIconFooter iconLK20

Sannsynlig?

Det er vanskelig å beregne sannsynligheten for liv utenom jorda, og enda vanskeligere å vite om det finnes intelligente sivilisasjoner med teknologi som kan kommunisere. Dessuten er avstandene så store at man kanskje aldri kan oppdage dem.

Tenk gjennom

Hvilke fysiske forhold må være til stede på en planet for at det skal kunne finnes liv der?

Kilder

Ringnes, T. (2018, 27. februar). Verdensbilde. I Store norske leksikon.
Hentet fra https://snl.no/verdensbilde

Sist oppdatert 14.10.2019
Skrevet av Kristin Bøhle

Læringsressurser

Forskning, metoder og modeller

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale