Hopp til innhold

Naturfag (SF)

Naturvitenskap

Naturfag er et praktisk og utforskende fag. Gjennom opplevelser, undring og utforskning kan du forstå verden omkring deg i et naturvitenskapelig perspektiv. Målet er at du skal oppleve skaperglede og utvikle evne til nytenkning mens du får erfaring og innsikt i naturfaglig teori.

Utforskning, risiko og rapport

Når du jobber med utforskning, er det viktig å vurdere risiko både før og underveis i arbeidet. Du må også vite hvordan du kan bruke kilder. Når har valgt en problemstilling som du vil jobbe med, må du finne metoder som passer, dokumentere prosessen og presentere arbeidet ditt.

Læringsressurser

Utforskning, risiko og rapport

Du er her