Hopp til innhold

Oppgave

Fysisk sikring av dokumenter

Vi har lest oppslag i media der noen har funnet store bunker med pasientjournaler på søppeldynga. Dette er papirdokumenter som inneholder personnummer. Personnummer på avveie kan misbrukes.

LK06
papirbunke

Oppgaver

  1. Hvilke krav synest du bør stilles til å sikre personnummer?
  2. Hva kan vi bruke andres personnummer til?
  3. Hvilken lov regulerer akkurat dette?

Drøft oppgavene i grupper.

Sist oppdatert 26.11.2017
Skrevet av Vegard Floor Søvik

Læringsressurser

Sikkerhetstiltak