Hopp til innhold

Fagartikkel

Sikkerhet i lærefagene

Du som tar service og samferdsel på videregående skole, vil møte temaet sikkerhet i mange sammenhenger i ditt yrkesliv.

Spesialjakke for tyveri

Sikkerhet i salgsfaget

Dersom du arbeider med salg, kommer du i kontakt med sikkerhet i flere sammenhenger. Står du i butikk, kan du risikere å bli ranet. Det er viktig å være klar over dette, og du bør prøve å være forberedt på slike situasjoner. For eksempel kan du være litt på utkikk etter mistenkelige personer i butikklokalet.

Tyverisikring er vanlig i butikker, og bruk av alarmanlegg sammen med varesikring er derfor en naturlig del av hverdagen.

Driver du med oppsøkende salg, er din egen sikkerhet viktig. En kjent fjellvettsregel sier «Meld fra hvor du går». Den er også viktig om du skulle bli borte i byen.

Sikkerhet i resepsjonsfaget

Jobber du i en hotellresepsjon, er sikkerhet en del av ditt daglige virke. Du tar deg av gjestene ved å registrere dem inn og ut, slik at du til enhver tid vet hvem som oppholder seg på hotellet.

Det er viktig å ha oversikt over hvem som er på hotellet, for eksempel om brannalarmen skulle gå. Da må du åpne dører og følge folk til møteplassen, kontrollere området nær resepsjonen, toaletter osv.

En annen oppgave du har som ansatt på et hotell, er å gå brannrunder. I tillegg må du kanskje takle fulle og kranglete gjester på en måte som ikke setter hotellet og andre gjester i fare.

Sikkerhet i reiselivsfaget

Som reiseplanlegger må du alltid tenke sikkerhet for gjestene dine. Hvilke land er det trygt å reise til, og hvilket utstyr kan du anbefale dem å pakke med seg?

Skal du leie buss til en gruppe turister, må du være sikker på at det tekniske ved bussen er i orden. Du må sjekke at dokumentasjonen til bussfirmaet er ok, at hviletid for sjåføren er lagt inn i ruta, osv.

Sikkerhet i kontor- og administrasjonsfaget

På et kontor vil helse, miljø og sikkerhet (HMS) alltid være viktig. Er arbeidsplassene tilfredsstillende sikret for de ansatte? Er temperaturen i bygget innenfor normene som gjelder? Er det plassert ut røykvarslere og tyverialarmer?

Du bør også kjenne til kontorets evakueringsplan om det for eksempel skulle brenne. Som ansatt kan du også få oppgaver i forbindelse med brann- og sikkerhetsrutiner.

Alt etter hvilken bransje du jobber i, må du forholde deg til ulike lover og forskrifter som har sikkerhet som felles mål.

Sikkerhet i vekterfaget

Som vekter er sikkerhet selve hovedoppgaven din. Vekterne patruljerer for eksempel om natta og sjekker om det finnes uvedkommende rundt bygget til kunden. De har også til oppgave å hindre innbrudd, sabotasje o.l. ved hjelp av godt vakthold og kameraovervåking.

Jobber du som vekter i en resepsjon, har du konkrete oppgaver knyttet til sikkerhet, for eksempel adgangskontroll, kontroll av gjesteparkering, utdeling av lånekort eller nøkler o.a.

Sikkerhet i IKT-servicefaget

Datasikkerhet blir stadig viktigere ettersom vi alle – mer eller mindre – jobber i datanettverk. En må passe på antivirussystemer og fornye dem, og tilgangen til ulike deler av databasen skal avgrenses.

Som IKT-servicemedarbeider kan du komme til å jobbe med tilgangsbegrensning, sikker lagring av data på servere, rutiner for sikkerhetskopiering o.l.

Sikkerhet i yrkessjåførfaget

En sjåfør for et busselskap frakter mange mennesker daglig. Sikkerhet er også her et viktig område. Dersom en barnevogn eller rullestol skal være med som passasjer, må de plasseres i bussen på en slik måte at faren for uhell blir redusert. Om vinteren er det ofte glatt føre, og det setter store krav til varsom kjøring.

Kjører du nattbuss, kan du komme i kontakt med fulle eller aggressive mennesker som du må takle. Som lastebilsjåfør på tur nedover i Europa må du finne et sted å parkere for natta der du ikke blir ranet.

Sikkerhet i logistikkfaget

Fra en vare er produsert, er det mange ledd den skal gjennom før den når fram til forbrukeren. Varen kan være ettertraktet og verdifull og må derfor sikres mot svinn.

Som logistikkmedarbeider arbeider du blant annet med å sikre varer under lagring. Varer kan bli stjålet dersom de er lagret på et sted uten alarm. Ansatte skal heller ikke ha mulighet til å ta med seg noe. Det må derfor være streng kontroll med utkjøring fra lageret, omlasting o.l.

Sist faglig oppdatert 14.11.2017
Skrevet av Vegard Floor Søvik
Rettighetshaver: NKI Forlaget

Læringsressurser

Sikkerhet på arbeidsplassen

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter