Hopp til innhold

Fagartikkel

Beredskapsplaner

Hva er en beredskapsplan? En beredskapsplan er en enkel plan som beskriver hva som må gjøres i en krisesituasjon.

LK06
Brannslukking på oljerigg

Hvorfor trenger vi beredskapsplaner?

Dersom bedriften skal være godt forberedt på å håndtere ulykker og tyveri, må det lages en beredskapsplan. Bedriften må lage en plan for hver eventuelle hending. Det vil si at det må være en plan for brann, en for innbrudd, en for datatyveri osv.

Hvis for eksempel en såpefabrikk får en lekkasje, må den ha en beredskapsplan som forteller hvordan de ansatte skal håndtere

 • at giftige kjemikalier lekker ut
 • at det er eksplosjonsfare
 • at det kommer en storm av spørsmål i media
 • at det er frykt blant de ansatte

Planen må si noe om hvem som skal håndtere de ulike problemene som oppstår: Hvem skal begrense/stoppe utslippene, hvem skal kontaktes ved mistanke om forgiftning og forurensning, og hvem skal håndtere henvendelser fra media?

Brannalarmen går

Av og til hender det at brannalarmen går på skolen din eller i bedriften der du jobber – enten på grunn av brann, brannøving eller feil ved varslingssystemet.

Alle bedrifter er pålagt å lære opp de ansatte i brannvern. Det skal være egne etasjevakter som evakuerer sine soner, sjekker toalettene og passer på at alle kommer seg ut av bygget. I slike tilfeller kan det være nyttig å ha såkalte beredskapskort.

Beredskapskort er mindre kort som kan bæres i lomma av dem som er utpekt som etasjevakter eller ansvarlige i forbindelse med brann. Kortene opplyser hva vakten skal huske på når brannalarmen går:

 1. Lukk vinduer.
 2. Ta på vest.
 3. Varsle alle om at de må ut.
 4. Sjekk toaletter.
 5. Meld fra til den brannvernansvarlige ute på møteplassen.

To enkle beredskapsplaner

I større bygg skjer det fra tid til annen at heisen stopper mellom to etasjer. Dersom det er folk i heisen, skal beredskapsplanen følges. En enkel beredskapsplan i en slik situasjon kan være:

Beredskapsplan for heisstopp
 1. Kontakt om mulig servicefolk til heisen.
 2. Tilkall vektere dersom bedriften er tilknyttet en slik tjeneste.
 3. Se om du får kontakt med folkene inni heisen, og si at det arbeides med å få heisen i gang igjen.
 4. Hvis det ikke er mulig å få tak i servicefolk, hent beredskapskort for nødkjøring av heis. Gjennomfør prosedyren som er beskrevet på kortet.
 5. Hvis det fortsatt ikke lar seg gjøre å få folk ut av heisen, må ledelsen varsles.
 6. Kontakt brannvesenet.
 7. Etter hendingen må det skrives rapport.

Det hender at temperaturen i et serverrom blir så høy at alarmen går. Vekteren som har ansvaret for sikkerheten i bygget, skal da følge en enkel beredskapsplan. Den kan for eksempel se slik ut:

Beredskapsplan for temperaturvarsel
 1. Sett opp døra for å lufte ut så raskt som mulig mens du passer på at ingen uvedkommende kommer inn på serverrommet.
 2. Tilkall Kjøleservice AS på deres døgnvakttelefon,
  22 22 22 22.
 3. Om temperaturen ikke går under varselnivået innen en time, kontakter du IT-ansvarlig NN på telefon 33 33 33 33.
 4. Dersom temperaturen faller til riktig nivå, skriv en rapport og send den til person MM på beredskapslista.
Sist oppdatert 04.03.2017
Skrevet av Vegard Floor Søvik
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Sikkerhet på arbeidsplassen