Hopp til innhold

Fagartikkel

Trusler og verdier

Hvilke trusler står vi overfor på en arbeidsplass eller i hjemmet vårt? Er vi godt nok sikret mot innbrudd eller brann? Og hvilke verdier er det viktig å beskytte?

LK06
Illustrasjon for internettsikkerhet.

Trusler

En bedrift kan stå overfor mange ulike trusler. Noen av dem er svært alvorlige, andre mindre alvorlige.

Tenk deg at du arbeider som logistikkmedarbeider på et lager. Lageret ditt inneholder kostbart IT-utstyr, men også til dels farlige kjemikalier. Dere er om lag 20 ansatte. Her er noen av truslene bedriften kan stå overfor:

 • Kriminalitet: Ansatte eller utenforstående stjeler lagervarer til egen bruk eller videresalg.
 • Skader og uhell: Ansatte utsettes for arbeidsulykker i forbindelse med truckkjøring eller lasting og lossing av varer.
 • Miljøskader: Farlige kjemikalier lekker fra lageret og skader nærmiljøet.
 • Sykdom: En influensaepidemi gjør 50 % av de ansatte syke samtidig.
 • Driftsproblemer: IKT-systemet som lageret bruker til å kjøre ut ordrebekreftelser, plukk- og pakklister, fakturaer og lagerrapporter, krasjer.

Det er altså mange typer trusler vi står overfor når vi arbeider i en bedrift. Derfor er det viktig å tenke gjennom hvilke verdier som er utsatt for de største truslene, og hvem og hva som utgjør trusselen mot hver enkelt verdi.

Eksempel: Uærlige medarbeidere

Av og til er det dessverre bedriftens egne ansatte som utgjør en trussel. Underslag av penger og mindre tyveri fra kontorer og fabrikker er en stor utfordring for mange virksomheter. Til og med noe så vanlig som å ta med penn og papir hjem fra jobben regnes for stjeling. Du risikerer faktisk å bli oppsagt.

Å kunne stole på de ansatte er ekstra viktig for høyteknologiske bedrifter. Tenk om resultatet av ti års forskning i et medisinsk konsern blir solgt til en konkurrent? Eller at designen på den nye mobiltelefonen til en av de største produsentene blir kopiert før mobilen lanseres? De økonomiske konsekvensene for virksomheten kan bli enorme.

Les mer om sikkerhetsregler

Mange bedrifter har spesielle regler for å sikre at informasjon eller varer ikke forsvinner fra bedriften gjennom de ansatte. I enkelte bedrifter får de ansatte bare tilgang til informasjon som er relevant for jobben de skal gjøre. Noen skal bare designe knappene på den nye telefonen, andre ansatte designer baksiden, osv. I enkelte sikkerhetsklarerte bedrifter har ektefolk, samboere eller kjærester ikke adgang til å arbeide sammen. Hvis kollegaer blir kjærester eller gifter seg, må en av dem derfor slutte fordi to personer lettere får overblikk over virksomheten og kan utnytte eventuelle svakheter. Lojaliteten som de to har til hverandre, er ofte større enn til bedriften.

Verdier

Verdiene i en bedrift avhenger av hva bedriften lager og selger. De ansatte utgjør ofte en stor del av verdiene i form av sine kunnskaper.

 • I yrker som advokat, regnskapsfører og ingeniør er det de ansattes kunnskap som utgjør verdiene.
 • I et apotek utgjør varelageret en stor del av verdiene. I en fiskekakefabrikk vil – i tillegg til oppskriften – råvarer og maskiner utgjøre mye av verdiene.
 • For en bonde er kornåkeren av stor verdi.
 • For en yrkessjåfør er lastebilen svært verdifull.

Å sikre disse verdiene vil si å beskytte dem mot uønskede eller uforutsette hendinger som brann, tyveri eller sabotasje.

Ser vi på «verdilista» ovenfor, kan vi konkret beskytte verdiene ved for eksempel

 • å sikre de ansattes pc-er
 • å passe på at vinduer og dører ikke kan ødelegges slik at medisiner blir stjålet eller ødelagt
 • å oppbevare fiskekakeoppskriften på et trygt sted og installere brannvarsler i fabrikken
 • å vanne kornåkeren
 • å forsikre lastebilen og sørge for at den gjennomgår jevnlig service
Sist oppdatert 13.05.2018
Skrevet av Vegard Floor Søvik
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Sikkerhet på arbeidsplassen