Hopp til innhold

Fagartikkel

Yrkessjåfør

En yrkessjåfør må kunne bruke IKT-systemer i transportbransjen. Bussjåfører må mestre betalingssystemer for persontransport. Godssjåfører må kunne sporingssystemer for gods. Yrkessjåfører må også kunne bruke IKT-systemene i kjøretøyet (som fartsskriver, temperaturlogg, økonometer og så videre).

LK06

Godssjåfør

Emma arbeider som yrkessjåfør for en samlastspeditør. Når kundene leverer inn kolli på en terminal, blir alle kolliene tildelt et unikt sendingsnummer. Ved innenlands transport er dette det samme som nummeret på fraktbrevet. Avsenderen får kopi av sendingsnummeret og formidler det til mottakeren. Ved hjelp av sendingsnummeret kan kundene selv spore sine kolli under transport.

For at dette skal være mulig, skanner Emma sendingsnumrene etter hvert som hun laster kolliene i konteinere. Når alt er lastet, plasserer Emma skanneren i en dokkstasjon. Dataene blir da overført automatisk til et søkbart register. Ved hjelp av en Internett-adresse og et sendingsnummer kan avsenderen nå spore kolliene under transport ved å slå opp i registeret.

Når Emma kommer fram til mottakerterminalen, skanner hun kolliene på nytt. Om et kolli blir sporet på dette tidspunktet, kommer det informasjon om at sendingen er registrert innlevert på mottakerterminalen.

Etter at Emma har levert kolliene ved mottakerterminalen, overtar Nazir og kjører kolliene ut til mottakerne. Nazir skanner kolliene på nytt når han leverer ut varene til mottakeren. Tilbake på terminalen setter han skanneren i en dokkstasjon. Alle som nå prøver å spore et kolli, får informasjon om at kolliet er levert til mottakeren.

Forslag til øving

  • Bestill en vare på nettet. Dersom du skulle angre kjøpet, er ikke det noe problem – du kan da returnere varen innen utløpet av angrefristen som gjelder ved nettkjøp.
  • Spor pakken ved hjelp av sendingsnummeret med jevne mellomrom, slik at du følger med på pakkens ferd under transporten.

Bussjåfør

Kjell arbeider som bussjåfør. Om sommeren kjører han ofte turbuss og må da opptre både som sjåfør og guide. For å forberede seg går Kjell nøye gjennom reiseruta. Han bruker Internett til å hente fram informasjon om severdigheter og planlegger nødvendige stopp underveis i tilknytning til slike severdigheter.

Sist oppdatert 25.06.2018
Skrevet av Gunnar Ottesen
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Bruk av digitale verktøy

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?