Hopp til innhold

Fagartikkel

Logistikkoperatør

Logistikkoperatører arbeider på varelager og godsterminaler og må kunne bruke manuelle og elektroniske verktøy for transport, vareflyt og dokumentbehandling.

Sverre arbeider som logistikkoperatør på sentrallageret for en elektronikkjede som bare driver nettsalg.

Plukking fra hylle

Etter hvert som kundene handler på nettet, tar Sverre ut kundeordrer. Varene er lagret i reoler som er delt inn i hyller, som igjen er delt i fag og lokasjoner. Hver vare har sin egen lageradresse på formen reolnummer, hyllenummer, fagnummer, lokasjonsnummer. Sverre vet derfor akkurat hvor varen er, når han får oppgitt lageradressen.


For å lette plukkingen sorterer datasystemet de aktuelle varene i stigende nummerrekkefølge. Sverre slipper derfor å kjøre i sikksakk for å plukke varer.

Når Sverre har plukket varene, merker han dem med et unikt sendingsnummer og skanner dette nummeret. Deretter genererer datasystemet automatisk en e-post som går til kunden. Ved hjelp av sendingsnummeret kan kunden selv spore pakken.

Forslag til øving

Du arbeider på et lager for en nettbutikk og skal plukke en ordre. Forklar framgangsmåten.

Sist faglig oppdatert 05.07.2017
Skrevet av Gunnar Ottesen
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Bruk av digitale verktøy

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter