Hopp til innhold

Fagartikkel

Vekter

En vekter skal kunne planlegge og gjennomføre sikkerhetstiltak hos kunder. Vekteren skal i tillegg kunne betjene automatiske varslings- og overvåkingsanlegg for produksjonsprosesser, innbrudd og brann.

LK06

Randi arbeider som vekter i sikkerhetskontrollen på en flyplass. Sikkerhetskontrollen sjekker både passasjerer og bagasje.

Noen ganger kontrollerer Randi passasjerenes bagasje ved å gjennomlyse den. Dersom hun oppdager væsker, spisse gjenstander, verktøy eller annet som ikke er tillatt, varsler hun de andre vekterne. De tar så passasjen og bagasjen til side og beslaglegger de gjenstandene som ikke er tillatt.

Andre ganger kontrollerer Randi passasjerene når de passerer en metalldetektor. Dersom detektoren piper, må passasjerene fjerne gjenstander som kan gi utslag (som for eksempel sko, beltespenner og lignende) og passere detektoren på nytt. Ved fortsatt utslag bruker Randi en hånddetektor og skanner passasjeren fra topp til tå.

Forslag til praktisk øving

Du er vekter og får i oppdrag å kontrollere brannalarmene i et bygg. Brannalarmene er de samme som blir brukt i private boliger.

  • Hvordan vil du gjennomføre kontrollen?
  • Hvor ofte skal man gjennomføre slike kontroller?

Tips

  • Bruk Internett.
Sist oppdatert 04.03.2017
Skrevet av Gunnar Ottesen
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Bruk av digitale verktøy

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?