Hopp til innhold

Fagartikkel

Salgsmedarbeider

Salgsmedarbeidere må kunne ta i bruk ulike salgsmetoder og kunne kommunisere og samhandle profesjonelt med andre. De må også beherske IKT-verktøy som letter kommunikasjonen, og ha innsikt i og kunne ta i bruk ny teknologi når den kommer.

LK06

Hanne arbeider som salgsmedarbeider i en dagligvarebutikk. Eduardo har handlet og kommer til kassa for å betale for 1 liter helmelk og 1 kilo epler av typen Royal Gala. Han legger varene på transportbåndet foran kassa. Hanne registrerer strekkoden fra melkekartongen ved å skanne den.

Eplene har ingen strekkode. Hanne legger eplene på vekta, trykker på PLU-knappen på kassa og taster inn sifrene 4173. Deretter betaler Eduardo for varene og får en kvittering. Selv om Hanne bare har skannet en strekkode og tastet inn et PLU-nummer, får Eduardo en kassalapp som inneholder artikkelnavn og pris på varene han har kjøpt, i tillegg til totalbeløpet.

Strekkode

Strekkoden på melkekartongen inneholder et unikt varenummer som består av 13 siffer. 1 liter helmelk har varenummeret 7038010000065. De to første sifrene (70) viser at varen er produsert i Norge. De fire neste (3801) viser at Tine Meierier er produsenten. De seks neste sifrene (000006) er varenummeret til Tine Meierier for 1 liter helmelk. Det siste sifferet (5) er et kontrollsiffer. Varenummeret er igjen koblet til et prisregister. Når varenummeret er registrert, vet systemet dermed hva varen koster.

PLU-kode

For varer som frukt og grønt betaler vi etter vekt. Hvert vareslag har sin unike PLU-kode («Price Look Up»). Royal Gala-epler har PLU-koden 4173, som er koblet til kiloprisen på Royal Gala-epler. Vekta viser hvor mye varen veier, prisen stammer fra prisregisteret.

Forslag til øving

Kjøp fire bananer. Noter kiloprisen fra hylla og ta vare på kassalappen. Vei deretter bananene og regn ut kiloprisen ut fra hylleprisen du noterte.

  • Stemmer beløpet du betalte, med den oppgitte kiloprisen?
  • Stemmer PLU-koden på emballasjen med PLU-koden for bananer fra PLU-koderegisteret på Internett?
Sist oppdatert 29.06.2017
Skrevet av Gunnar Ottesen
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Bruk av digitale verktøy

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?