Hopp til innhold

Fagartikkel

Kontor- og administrasjonsmedarbeider

Kontor- og administrasjonsmedarbeidere utfører mange oppgaver ved hjelp av IKT. Typiske oppgaver er å registrere personalopplysninger, kalle inn til møter, arkivere dokumenter, føre postjournaler og å registrere sykemeldinger, timelister, ferielister og annen informasjon som legger grunnlaget for riktig lønnsutbetaling. En kontor- og administrasjonsmedarbeider må kunne flere IKT-systemer.

LK06

Jan arbeider som kontor- og administrasjonsmedarbeider for en større handelsbedrift. Daglig må han organisere møter, bestille møterom og ordne med mat. For at han ikke skal glemme noe, har Jan laget seg en sjekkliste.

Møteoversikt

Bestilling av møterom

For å holde orden på alle avtaler legger han dem inn i kalenderen i e-postsystemet sitt. Han bruker også e-postsystemet til møteinnkallinger. Sammen med møteinnkallingen sender han ut saklista. Alle møtedeltakerne må bekrefte på e-post om de kan møte eller ikke. Når Jan vet hvor mange som skal delta på møtet, reserverer han møterom.

Forslag til øving

Tenk deg at du arbeider i Statoil, eller en annen bedrift du kjenner. På kort varsel mottar du en forespørsel fra en skoleklasse om de kan komme på omvisning neste dag.

  • Hva vil du gjøre?
  • Hvordan vil du svare?
Sist oppdatert 05.07.2017
Skrevet av Gunnar Ottesen
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Bruk av digitale verktøy

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?