Hopp til innhold

Fagartikkel

IKT-servicemedarbeider

IKT-servicemedarbeidere utfører viktige oppgaver både for bedrifter og for myndighetsorganer i dagens samfunn. Faget er ennå ungt, men utviklingen går raskt. Bruk av Internett og sosiale medier er blitt en naturlig del av vår hverdag.

Anne arbeider som IKT-servicemedarbeider i en mindre handelsbedrift. Bedriften bruker standardprogrammene i Office 2010 og har pc-er fra anerkjente leverandører. Hver gang nye medarbeidere begynner i bedriften, må Anne sørge for at de får tildelt brukernavn og passord som de selv må endre til sitt eget private passord.

Av sikkerhetshensyn har Anne opprettet seg selv som administrator for alle bedriftsmaskinene. Det er derfor ingen andre som kan installere programvare på bedriftens pc-er. Mange ansatte jobber hjemmefra på private pc-er, og de kan logge seg inn på bedriftens nettverk ved hjelp av passord på en VPN-klient («Virtual Private Network»). Anne sørger for at begge bedriftens nettverk fungerer, både det faste og det trådløse. Hun er dermed bedriftens nøkkelperson i IKT-sammenheng og har ansvaret for å drifte og vedlikeholde alle bedriftens IKT-systemer.

Anne har også ansvaret for informasjonssikkerheten og må passe på at regelverket for etikk og personvern blir fulgt. Hun må dessuten lære opp de ansatte i hvordan de skal bruke de ulike systemene, og hun må stå for service og brukerstøtte ved behov.

Forslag til øvinger

  • Opprett deg selv som administrator på din egen pc.
  • Opprett en gjesteprofil som andre kan bruke uten å få tilgang til ditt administratordomene.
Sist faglig oppdatert 04.03.2017
Skrevet av Gunnar Ottesen
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Bruk av digitale verktøy

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter