Hopp til innhold

Fagartikkel

Regneark

For å produsere og bearbeide tallmateriale digitalt er det nyttig med et regneark. Disse verktøyene er som regel en del av et større kontorstøttesystem.

Kontormedarbeider jobber med et regneark. Foto.

Bruksområder

Regneark er programvare som i hovedsak benyttes til å behandle informasjon som inneholder tall og utregninger. Regnearket er oppbygd som en tabell med kolonner (vertikalt) og rader (horisontalt), der man skriver inn informasjonen. Med regneark kan vi eksempelvis lage budsjett og regnskap.

Funksjoner

I regneark er det flere innebygde funksjoner. Dette er funksjoner for å regne gjennomsnitt, regne ut summen av flere tall eller for andre typer talloperasjoner.

I de fleste programmene for å lage regneark har du også muligheten til å lage grafer basert på tall og statistikk.

Ulike programmer

Det finnes flere programmer for å lage regneark. Men selv om funksjonaliteten vil variere noe, vil mye være likt. Her er en liste over noen kjente:

Microsoft Office Excel

OpenOffice Calc

LibreOffice Calc

Google Sheets

På nettsidene til de ulike produsentene vil du finne muligheter for å laste ned og kjøpe programvaren. Du vil også kunne finne produsentenes hjelpesider for å komme i gang.

Sist oppdatert 07.12.2017
Skrevet av Jan Frode Lindsø

Læringsressurser

Bruk av digitale verktøy