Hopp til innhold

Fagartikkel

Tekstbehandling

For å skrive og bearbeide tekst digitalt er det nyttig med et tekstbehandlingsprogram. Disse verktøyene er som regel en del av et større kontorstøttesystem.

Ung mann skriver på et tastatur mens bokstaver svever i  luften rundt han. Foto.

Bruksområder

Et tekstbehandlingsprogram benyttes i hovedsak til å skrive dokumenter som for eksempel brev eller rapporter. Styrken til et tekstbehandlingsprogram er mulighetene til å formatere tekst og støtte for korrektur. Skal man lage trykte publikasjoner, bør man heller vurdere å ta i bruk et publiseringsprogram (Adobe InDesign, QuarkXPress, Microsoft Publisher) som er skreddersydd for visuell utforming.

Funksjoner

De fleste tekstbehandlingsprogrammer har muligheten til å formatere tekst. Dette innebærer å endre på skrifttype, skriftstørrelse, farger, eller andre justeringer som endrer tekstens utseende.

I tillegg er det vanlig å kunne legge til bilder og tabeller. Selv om funksjonaliteten vil variere noe mellom ulike tekstbehandlingsprogrammer, vil mye være likt.

Eksempel på verktøyknapper i en teksteditor. Illustrasjon.

Eksempel på verktøyknapper i en teksteditor.

Ulike programmer

Det finnes tekstbehandlingsprogrammer både gratis og som man må kjøpe lisens til. Her er en liste over noen kjente:

Microsoft Office

Word OpenOffice

Writer LibreOffice

Writer Google Docs

På nettsidene til de ulike produsentene vil du finne muligheter for å laste ned og kjøpe programvaren. Du vil også kunne finne produsentenes hjelpesider for å komme i gang.

Sist faglig oppdatert 07.12.2017
Skrevet av Jan Frode Lindsø

Læringsressurser

Bruk av digitale verktøy

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter