Hopp til innhold

Oppgave

Hva er god informasjon?

Tilgang til informasjon som vi kan stole på, er blitt så viktig at kvalitetssikring av informasjon er et eget fagområde. Hva er god informasjon?

LK20LK06
Aviser og nettbrett. Foto.

Aviser og nettbrett.

Oppgave

  1. Hva mener vi med informasjon av god kvalitet?
  2. Kan du gi eksempel på en situasjon der foreldet informasjon kan skape problemer?
  3. Kan du tenke deg situasjoner der det er viktig å finne korrekt informasjon og vurdere kvaliteten på informasjonen i det yrket du har tenkt å utdanne deg til?
  4. Det er ikke all informasjon på Internett som er riktig eller sann. Hva tror du kan være årsaken til at noen publiserer uriktig informasjon på nettet?
  5. Bruk en søkeside og søk etter «riktige kildehenvisninger». Hva finner du av informasjon om dette for elever i videregående skole?
  6. Les om opphavsrett i relatert innhold. Har du selv brutt loven om opphavsrett?
Sist oppdatert 26.05.2021
Skrevet av Arne Jansen

Læringsressurser

Bruk av digitale verktøy