Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Kystkafeen - tverrfaglig oppgave Vg1

Denne tverrfaglige oppgaven tar for seg sentrale kompetansemål i alle tre programfagene. Tidsplan og organisering tilsvarer tverrfaglig eksamen på Vg2 og kan variere noe fra fylke til fylke. Oppgaven er også aktuell for Vg2, men med enkelte tilpasninger.

Bildet viser en sjark og et naust


Kystkafeen

Solvik kommune er en liten kommune på sørlandskysten med ca. 7000 innbyggere. Kommunen ligger like ved kysten og har en flott skjærgård. Kommunens innbyggertall dobles i løpet av de travle sommerukene hvert år.

Kommunen har et næringsliv bestående av små og mellomstore industribedrifter. Skjærgården har flotte hytter. Skjæret fyr ligger ytterst i havgapet.

Kommunen overtok i 2006 bygningene og øya fyret ligger på. Selve fyret er overtatt av Kystverket. Huset er blitt satt i stand de siste årene, og bygningene har gode fasiliteter som storkjøkken, dusj- og toalettanlegg samt mulighet for overnatting.

Det går rutebåt ut til fyret. Området benyttes av mange som også bruker egen båt for å komme til øya.

De siste seks årene har det vært restaurantdrift på øya. Restauranten har vært drevet av et kommunalt selskap som nå ønsker å trekke seg ut. Under finner dere en økonomisk oversikt for de tre siste årene.

Kommunen ønsker å få mer aktivitet i området og har derfor søkt etter personer som kan tenke seg å drive kafeen og sette i gang forskjellige aktiviteter. De tenker spesielt på å etablere en kystkafé og ha omvisning på fyret. Kommunen tenker seg at kystkafeen har åpent hver dag i sommermånedene, og i helger så mye som mulig både vår og høst.

Kommunen har satt inn en annonse i lokalavisen der de søker etter noen som ønsker å sette i gang med forskjellige aktiviteter på øya som fyret ligger på. Leien for hele området er satt til kr 5000 per måned inkludert strøm. Kjøkkenet er møblert med oppvaskmaskin og kjøleskap. Det finnes i tillegg dekketøy for 50 personer.

Dere er tre venner som synes dette er interessant, og dere får tilbud om jobben. For å få en god start må dere utføre følgende oppdrag:

  • utarbeide forretningsidé for kafeen
    velge selskapsform for kafeen og begrunne valget
  • vurdere og beskrive sikkerhetsrutiner ved frakting av gjester med båt
  • utarbeide en enkel markedsplan med tilhørende handlingsplan for driftsperioden
  • beregne kapitalbehov og komme med fornuftig forslag til driftsbudsjett, kalkyle (på ett produkt) og finansiering
  • gjøre rede for hvordan dere vil gå fram for å rekruttere og ansette de rette personene til å drive kystkafeen

Aktuell teori finner dere blant annet i lenkesamlingen under:

Husk at dere kan finne teoristoff om dette på Vg2 også.

I tillegg kan følgende kompetansemål være aktuelle:

  • Utarbeide en forretningsplan
  • Utarbeide et enkelt serviceoppdrag
  • Gjøre rede for gjeldende regelverk som regulerer personvern, helse, miljø og sikkerhet (HMS) på arbeidsplassen

Vedlegg 1:

Resultatregnskap

2012

2011

2010

Sum driftsinntekter

5 024 000

4 287 000

4 164 000

Driftsresultat

324 000

65 000

194 000

Resultat før skatt

205 000

-35 000

78 000

Årsresultat

209 000

-32 000

70 000

Balanseregnskap

2012

2011

2010

Sum anleggsmidler

2 030 000

2 050 000

1 916 000

Sum omløpsmidler

907 000

692 000

624 000

Sum egenkapital

326 000

116 000

148 000

Sum gjeld

2 611 000

2 625 000

2 391 000

Sist faglig oppdatert 22.11.2018
Skrevet av Hanne-Lisbet Løite

Læringsressurser

Bruk av digitale verktøy

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter