Hopp til innhold

Oppgave

Verneombud på skolen

Arbeidsmiljøloven legger vekt på at arbeidsplassen skal være trygg mot farer som kan skade liv og helse. For å skape en sikker arbeidsplass må vi finne ut hva som kan gå galt. Vi må vurdere hva vi kan gjøre for å hindre det, og redusere skadene dersom ulykken skulle være ute. Verneombud har en viktig rolle i denne sammenhengen.

LK06
  1. Finn ut hvem som er verneombud på skolen
  2. Finn ut hvem sitter i arbeidsmiljøutvalget
  3. Inviter verneombudet til klassen for å fortelle om hva verneombudet og arbeidsmiljøutvalget gjør.
Sist oppdatert 18.11.2017
Skrevet av Kjell Rosland

Læringsressurser

Innføring i HMS