Hopp til innhold

Oppgave

Læringsmiljøet på skolen vår

Ifølge opplæringsloven har alle elever rett til et godt og inkluderende læringsmiljø. Her ønsker vi at elevene skal reflektere over skolen som arbeids- og læringsmiljø, og hva vi mener med et godt læringsmiljø. Hvordan står det til på skolen din?

LK06

Ta utgangspunkt i hvert punkt i de fem forholdene for et godt læringsmiljø, se fagstoffet her:

Skolen – et sted å lære

Drøft:

  1. Hvordan er situasjonen på skolen din eller i klassen din? Hva vil du styrke? Hva vil du ha mindre av?
  2. Hvilke tre–fem punkter ville dere tatt med i et forslag til forbedringsprogram på skolen?
Sist oppdatert 18.11.2017
Skrevet av Kjell Rosland

Læringsressurser

Innføring i HMS