Hopp til innhold

Fagstoff

Vekstkurven til et tre

Her skal vi analysere veksten til et morelltre med utgangspunkt i en funksjon som er matematisk modell for høyden til treet.

Morelltre i motlys

Jacob plantet et morelltre i 2006. Treet var 1 meter høyt da han plantet det.

Funksjonen h gitt ved

hx=-0,003x3+0,09x2+1   x0, 20

kan brukes som en modell for å beregne treets høyde de neste 20 årene. x er antall år etter planting og hx gir treets høyde i meter.

Vi ønsker å finne ut hvilket år treet får sin maksimale vekst og hvor stor veksten er da.

Vi vil finne dette både grafisk og ved regning.

Grafisk løsning

Graf morelltre
Åpne bilde i et nytt vindu

For oversiktens skyld, tegner vi grafene til h, h' og h'' i samme koordinatsystem.

Grafen til h viser treets høyde x år etter at det er plantet. Grafen til h' viser hvor fort treet vokser.

Grafen til h er brattest etter ca. 10 år. Da må treet ha sin største vekst. Vi ser dette enda tydeligere ved å studere grafen til h'. Den deriverte er jo nettopp vekstfarten. Vi ser at vekstfarten har en maksimalverdi etter 10 år. Treet har sin maksimale vekst når h'x har sin største verdi. Vi ser grafisk at det er etter 10 år, og den årlige veksten er da 0,9 meter per år.

Vi ser også at grafisk at h''x er 0 etter 10 år. Det bekrefter at grafen til h' har et toppunkt her.

Alle tre kurvene kan altså fortelle oss når treet får sin maksimale vekst.

Når den dobbeltderiverte funksjonen er positiv, så vokser den deriverte funksjonen, og selve vekstkurven blir brattere og brattere.

Når den dobbeltderiverte funksjonen er negativ, så avtar den deriverte funksjonen, og selve vekstkurven flater ut.

Forstørret bilde av grafen til h' og grafen til h''

Graf morelltre
Åpne bilde i et nytt vindu

Algebraisk løsning

Vi starter med å derivere hx.

hx = -0,003x3+0,09x2+1   x0, 20h'x=-0,009x2+0,18xh''x=0,018x+0,18

Så setter vi h''x=0 og finner vendepunktet.

-0,018+0,18 = 0                x=0,180,018=10

Vi tegner fortegnslinjen til den andrederiverte.

Fortegnslinje morelltre
Åpne bilde i et nytt vindu

Fortegnslinja til h''x viser at h'x har en maksimalverdi etter 10 år. Det betyr at treet har maksimal vekst etter 10 år.

Vi kan også finne hvor stor veksten var etter 10 år

h'x=-0,009·102+0,18·10=-0,9+1,8=0,9

Det betyr at veksten er 0,9 meter per år etter 10 år.

CC BY-SASkrevet av Stein Aanensen og Olav Kristensen.
Sist faglig oppdatert 17.08.2018

Læringsressurser

Funksjonsdrøfting

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter