Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Vurder og produser nyheter i et annet format

Leser du en nyhet annerledes på en app enn om du leser saken på nett? I denne oppgaven skal du vurdere og sammenligne en nyhetssak produsert for to ulike formater. Deretter skal du planlegge en nyhet for en app.

FooterHeaderIconFooter iconLK20
Person som bruker mobil og PC. Foto.

Vi leser gjerne nyheter på mobilen. Hva har det å si for hvordan vi forstår innholdet?

Det utvikles stadig nye formater og kanaler for å oppdatere oss om siste nytt. I denne oppgaven skal du sammenligne og vurdere en nyhetssak som har vært publisert på nettstedet nrk.no og i VGs nyhetsapp Peil.

Om nyheten

Barbie med rosa briller.

Gullbarbie er en pris som tildeles årlig for å motvirke kroppspress.

Nyhetssaken handler om prisen Gullbarbie som går til den aktøren som «er best til å få ungdom til å føle seg verst». Prisen skal være en motvekt til kroppspress og tildeles årlig av Redd Barnas ungdomsorganisasjon Press.

Sammenlign og vurder nyhetsformatene.

Les NRKs nyhetssak på nrk.no
Les VGs nyhetssak (appen peil)

 1. Hva forteller tekstene? Hvem er målgruppa til VG Peil og nrk.no? Er det lik målgruppe?
 2. Hvordan er sakene bygd opp? Se på komposisjon, tittel, bildevalg og farger. Hva er likt og ulikt? Hvorfor ser VG Peil annerledes ut enn nrk.no?
 3. Hvilket format treffer deg best? Hvorfor?
 4. Hvor får du nyheter fra?

Refleksjon: Vurder medieutviklingen

 1. Hva sier teksten om sin egen samtid?
 2. Hva sier de to ulike formatene om sin egen samtid?
 3. Hvordan påvirker ulike formater vår forståelse av en nyhet?
 4. Hvordan får vi presentert nyheter i framtida, tror du?

Planlegg en nyhetsproduksjon (i par)

 1. Dere jobber i VG Peil og får i oppdrag å lage en nyhetssak som treffer målgruppa ungdom.
 2. Finn en fersk nyhetssak som angår ungdom. Let på nett.
 3. Skriv saken, og finn passende tittel, ingress og bilder. Husk at det skal passe til app-formatet.
 4. Lag en grov skisse av nyhetssaken digitalt eller på papir.
 5. Vis fram skissen i klassen, og forklar hvorfor nyheten passer målgruppa og kler formatet.
 6. Bygg eventuelt nyheten inn i et passende verktøy, for eksempel App Inventor eller InVisionApp. Lever etter avtale med lærer.
Sist oppdatert 07.04.2020
Skrevet av Maren Aftret-Sandal

Læringsressurser

Journalistikk 1

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriale