Hopp til innhold

Mediesamfunnet 1

Journalistikk 1

God journalistikk er en forutsetning for demokratiet vårt. Journalisten har et viktig samfunnsoppdrag, og troverdighet er vesentlig for pressen. Journalistikk skal beskrive virkeligheten. Dette emnet gir deg grunnleggende innsikt i journalistikk og hvordan det er å jobbe som journalist.

Læringsressurser

Journalistikk 1

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriale