Hopp til innhold

Historie (SF vg3) (LK06)

Samfunn og mennesker i tid

Samfunn og mennesker i tid er det andre hovedemnet i historiefaget i videregående opplæring. Hovedemnet dekker flere perspektiver på fortiden, men skal også trekke linjer mellom fortid, nåtid og framtid.

Krig og konflikter

Krig og konflikter er et bredt emne på tvers av tidsperioder. Napoleonskrigene og første og andre verdenskrig er hovedfokus her, men også den russiske revolusjonen og den kalde krigen blir behandlet.

Krigen i Norge

Dette emnet tar for seg sentrale hendelser og temaer for andre verdenskrig i Norge. Fagstoffet og oppgavene som er presentert her, er i stor grad basert på kildemateriale.

Læringsressurser

Krigen i Norge

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
Du er her