Hopp til innhold

Oppgave

Fornorskningspolitikken

Fra internatskolen for flyttsame-barn i Karasjok, 1950. Barn sitter ved pultene. Foto.

Oppgave 1

  1. Hva var fornorskningspolitikken?
  2. Når startet norske myndigheter med fornorskningspolitikken, og hva var bakgrunnen for denne politikken?
  3. Hvilke andre grupper enn samene ble gjenstand for denne politikken?

Oppgave 2

  1. Kjenner du til fordommer mot samene?
  2. Hvordan tror du disse fordommene har oppstått?
  3. Drøft hvordan fornorskningspolitikken har ødelagt for samenes identitet og kultur.
Sist oppdatert 09.05.2018
Skrevet av Inga Berntsen Rudi

Læringsressurser

Samisk historie

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?