Hopp til innhold

Forelesning og presentasjon

Kautokeino-opprøret

Denne oppgaven er ment som en enkel innføring i Kautokeino-opprøret. Samene i Norge ble utsatt for en kraftig fornorskingspolitikk. Målet var å få dem til å glemme sin kultur, sitt språk og sin religion. Under hele denne prosessen utøvde aldri samene vold mot sine makthavere - med ett unntak.

Sist faglig oppdatert 06.03.2017
Skrevet av Patricia Haeck
Rettighetshaver: Riksarkivet

Læringsressurser

Samisk historie

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale