Hopp til innhold

Oppgave

Kobberverket i Alta

Alten Kobberverk i Kåfjord i Finnmark var et gruvesamfunn med mange forskjellige aspekter, ikke minst på grunn av den kvenske arbeidsinnvandringen. Alle oppgavene her er knyttet til utviklingen ved kobberverket på forskjellige måter.

LK06
Frat gruvedriften i Kaafjord med både mannlige og kvinnelige arbeidere. Illustrasjon.

Oppgave 1 Industrialisering og arbeidsforhold

  1. Skriv om industrialiseringen i Norge i lys av opprettelsen av kobberverket i Alta. Finnes det kobbergruver i Norge i dag? Hva bruker man kobber til?
  2. Hvordan var boforholdene for arbeiderklassen?

Oppgave 2 Innvandring

Skriv om inn- og utvandringen til og fra Norge på 1800-tallet sett i lys av kobberverket i Alta.

Oppgave 3 Gruvedrift og urfolks rettigheter

Diskuter hvordan gruvedriften har påvirket og påvirker vilkårene for å drive tradisjonelle samiske næringer som reindrift og annet.

Sist oppdatert 01.11.2017
Skrevet av Svein-Olaf Nilssen og Sidsel Marie Gaare Blix
Rettighetshaver: Statsarkivet i Tromsø

Læringsressurser

Arbeidsliv og kjønn

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?