Hopp til innhold

Historisk materiale

Boforholdene for arbeiderklassen

For å forstå hvordan arbeiderhusmorens hverdag artet seg, må du lære om hvordan en typisk arbeiderfamilie bodde og levde.

LK06
Arbeiderhusmor henger opp klesvask til tørk på kjøkkenet. Foto.

Oppgave 1

Se på bildene av forskjellige arbeiderboliger. Studer disse nøye, og svar så på spørsmålene nedenfor. Velg gjerne fullskjerm på bildespillet for å se detaljene skikkelig.

 1. Hvilket inntrykk sitter du med etter å ha studert arbeiderboligene?
 2. Også blant arbeiderne var det et skille i boforholdene. Ranger boligene du har studert i denne oppgaven, i grupper. Begrunn hvorfor du har valgt å rangere dem slik.
 3. Hvorfor i all verden godtok folk å bo på denne måten, tror du? Begrunn svaret.

Tips: Du finner kanskje svaret i artikkelen om Nanna Broch.

Oppgave 2

Arbeiderfamiliene bodde trangt på små rom. I denne oppgaven skal du få studere noen plantegninger Nanna Broch lagde mens hun jobbet som boliginspektør.

Husk at du kan velge å se bildespillet i fullskjerm for å se detaljene.

 1. Hvor mange kvadratmeter hadde familien i plantegning 2 å bo på? Hvor mange bodde der samtidig?
 2. Hvordan tror du det var å jobbe som husmor under slike forhold? Var det enkelt å holde rent og pent og lage mat i denne leiligheten? Begrunn svaret.
 3. Se på leiligheten en gang til. Hvor satt familien når de var hjemme? Hvor spiste de? Hvor badet de på lørdagene?
 4. Lag en enkel strektegning med ca. mål til denne oppgaven. Møbler leligheten i tegning 2 slik at boforholdene blir best mulig for familien som skal bo der. Det skal være plass til alle familiemedlemmene. Ovnen kan ikke flyttes på. Klarer du å få til en bedre romfølelse med mer gulvplass? Prøv å tenke på så gode arbeidsforhold som mulig for husmor som skal jobbe her. Hun trenger et sted å tilberede og koke maten og et sted å vaske klær. Husk at familien ikke har innlagt vann. Alt vann til vasking av klær, hus og bading må varmes opp på ovnen først.

Oppgave 3

Nanna Broch tok en rekke bilder for å dokumentere hvor trangbodd og slitne leilighetene var på Oslos østkant. Du skal nå studere noen av disse.

Husk å se på bildespillet i fullskjerm for å få med deg detaljene.

 1. Etter å ha studert bildene, hvilket inntrykk sitter du igjen med? Skriv minst tre ord som beskriver det du tenker/føler om arbeiderklassens boforhold på 1900-tallet.
 2. Beskriv kort en typisk vaskedag for husmødrene.
 3. Hvorfor tror du leilighetene i f.eks. leiegårdene var så små? Leiegårdene var jo store nok til å romme større leiligheter.
 4. På noen av bildene ser man blant annet at sengene virker skitne. Hvorfor tror du ikke at arbeiderhusmoren holdt det mer pent og rent rundt seg? Var hun lat? Begrunn svaret.
Sist oppdatert 21.11.2017
Skrevet av Patricia Haeck
Rettighetshaver: Riksarkivet

Læringsressurser

Arbeidsliv og kjønn