Hopp til innhold

Fagartikkel

Nanna Brochs kampsak - arbeiderhusmoren

I 1919 fikk Nanna Broch jobb som boliginspektør for Kristiania Helseråd. Her ble hun kjent med de forferdelige forholdene arbeiderklassen på Oslos østkant måtte leve under. Dette vekket et sterkt engasjement, og hun viet resten av sitt liv til å finne løsninger på de kummerlige boforholdene.

Portrett av Nanna Broch

Portrett av Nanna Broch

Bakgrunn

Nanna Broch var født i 1879 i Horten og vokste opp i en typisk middelklassefamilie. Hun var derfor så heldig å være en av de første jentene som fikk ta middelskolen i Horten. Det ble starten på en lang og engasjerende karriere hvor hun blant annet jobbet for Betzy Kjelsberg som fabrikkinspektør og for Provianteringsrådet under første verdenskrig.

Boligmangel

Boligmangelen i storbyene var akutt til langt etter den andre verdenskrig. Spesielt stor var boligmangelen for de mindre leilighetene. Økt arbeidsledighet før første verdenskrig var årsaken til at folk leide mindre og billigere leiligheter enn før. Dermed ble det akutt mangel på små leiligheter. I 1920 bodde over 20 % av befolkningen i overbefolkede leiligheter i byene. 1/4 av Oslos innbyggere bodde i ettromsleiligheter. 1200 kjellere var bebodd, til tross for at halvparten var erklært ubeboelige. I tillegg bodde mange i provisoriske rønner uten isolering. Særlig på østkanten var de elendige boforholdene merkbare.

Nannas innsats

Som boliginspektør var Nannas fremste jobb å «påvirke leieboernes renslighetssans og veilede dem i en fornuftig bruk av leiligheten» samt påvirke gårdeierne til bedre vedlikehold av gårdene. Nanna kunne ikke gjøre noe med selve boligmangelen, men engasjerte seg sterkt i å opplyse arbeiderhusmødrene til å finne bedre løsninger til det de hadde. På 1900-tallet skjedde det også en endring i idealet «husmor». Det ble blant annet mer fokus på helse og renhold. I sin jobb som boliginspektør tok hun en rekke bilder av boliger og innbo for å kunne sette fokus på problemet. Du vil senere i denne oppgaven få se noen av disse bildene slik at du kan bli bedre kjent med de forholdene arbeiderklassens husmødre måtte arbeide under.

Sist faglig oppdatert 01.11.2017
Skrevet av Patricia Haeck
Rettighetshaver: Riksarkivet

Læringsressurser

Arbeidsliv og kjønn

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell