Hopp til innhold

Historisk materiale

Malerregning

Dorthea Biseth bodde i Maridalsveien 72 mens hun jobbet på Hjula. Maridalsveien 72 var en av tre leiegårder som var eid av Halvor Schou. Sommeren 1873 utførte maler Peter Christoffersen arbeid på disse. På regningen står det oppført hvem som bodde i husene.

LK06
Utsnitt av kilder malerregning fra maler Peter Christoffersen. Foto av kilde.

Oppgave

Kilder

Folketellingen 1875: Maridalsveien 72, 74

  1. Se på regningen. Hvem bodde i leiegård nr. 72 og nr. 74 ut fra regningen?
  2. Hvor mange bodde i nr. 72 og nr. 74 ut fra folketellingene i 1875?
  3. Hvordan henger dette sammen?
Sist oppdatert 31.10.2017
Skrevet av Tone Rasch
Rettighetshaver: Norsk Teknisk Museum

Læringsressurser

Arbeidsliv og kjønn

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?