Hopp til innhold

Historisk materiale

Julegratiale

Dorthea Biseth var født utenfor ekteskap. Hun hadde derfor trolig ikke noen familie som kunne forsørge henne. I første halvdel av 1800-tallet ble det utdannet veversker ved skoler for ubemidlede piker, slik at de kunne forsørge seg selv. Kanskje fikk Dorthe Biseth sin utdannelse på en slik skole.

LK06
Utsnitt fra oversikten over julegratialer ved Hjula Væveri. Foto av kilde.

Oppgave

Kilde

I denne oppgaven skal du studere regnskapet fra 1860, hvor oversikten over årets julegratialer står.

Dorthea Biseth er nevnt flere ganger i regnskapet. I 1860 fikk hun julegratiale av Halvor Schou. Se på oversikten over julegratialer.

  1. Hvor mye fikk hun utbetalt?
  2. Hvorfor tror dere at hun fikk det?
  3. Hvor mye fikk Peter Corneliusen og smed Pedersen utbetalt?
Sist oppdatert 31.10.2017
Skrevet av Tone Rasch
Rettighetshaver: Norsk Teknisk Museum

Læringsressurser

Arbeidsliv og kjønn

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?