Hopp til innhold

Historisk materiale

Lønningslisten 1856

Lønningslisten fra 1856 viser at Jomfru Biseth hadde en ledende stilling ved Hjula Væveri. Her skal du studere lønningslisten for å finne ut hvor mye hun tjente.

LK06
Utsnitt av lønningsliste for Hjula Væveri i 1856. Foto av dokument.

Oppgave

Kilde

Se på lønningslisten.

  1. Hvor mye tjente Jomfru Biseth i uka?
  2. Spesidaler var myntenheten i Norge fra 1560 til 1875. Ved overgangen til kroner ble 1 spesidaler gjort likeverdig med 4 kroner. Regn ut hva Jomfru Biseth hadde tjent om hun fikk det samme beløpet utbetalt i kroner i 1875.
  3. Hva jobbet hun som?
Sist oppdatert 30.10.2017
Skrevet av Tone Rasch
Rettighetshaver: Norsk Teknisk Museum

Læringsressurser

Arbeidsliv og kjønn

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?