Hopp til innhold

Fagartikkel

Hjula Væveri: Jomfru Biseth

På fabrikken hadde medarbeiderne forskjellige yrker. Vanligvis var ikke de ansattes navn spesifisert i regnskapene. Ett av unntakene var Jomfru Biseth. Vi ble nysgjerrige på henne fordi hun var en av få kvinner nevnt med navn, og dermed må hun ha hatt en spesiell posisjon.

LK06
Bilag fra Wheeler & Wilson: Familie og håndverkere. Tysk utgave. Foto av kilde.

Hvem var Jomfru Biseth? Hva var hennes rolle på fabrikken?

Jomfrutittelen hadde en annen betydning den gang enn nå. På 1800-tallet kunne det bety frøken, det vil si en ugift kvinne fra middelklassen eller borgerskapet, eller det var en yrkestittel for kvinner i serviceyrker. Vanlige titler var syjomfru, husjomfru og butikkjomfru.

Dette undervisningsopplegget er basert på kilder fra arkivet etter Hjula Væveri. Gjennom kildeoppgavene skal du bli bedre kjent med Jomfru Biseth på fabrikken.

Kildeoppgaver

1. Lønningslisten 1856

2. Mønstervevning

3. Om Jomfru Biseth i folketellinger og kirkebøker

4. Julegratiale

5. Malerregning

6. Regnskapsbøker og legeregning

Sist oppdatert 31.10.2017
Skrevet av Tone Rasch
Rettighetshaver: Norsk Teknisk Museum

Læringsressurser

Arbeidsliv og kjønn

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?