Hopp til innhold

Oppgave

Om rallaren

Rallaren er kjent for å ha vært en stolt og selvstendig arbeider. Spørsmålene i denne oppgaven er knyttet til fagstoffet om rallaren.

Arbeidslag skinnelegging på jernbane, ca 1900. Foto.

Oppgave

  1. Rallaren er kjent for å ha vært en stolt og selvstendig arbeider. Hvordan kan denne væremåten forklares?
  2. Hva tror du kan ha vært de vanligste arbeidsredskapene for rallaren?
  3. I teksten får du et inntrykk av boforholdene på brakkene, livet ellers og hvordan festingen kunne foregå. Tenk deg at du er en rallar som skriver dagbok på sengekanten en kveld, eventuelt et brev hjem. Hva skriver du?
Sist faglig oppdatert 01.11.2017
Skrevet av Anne Haugen Wagn

Læringsressurser

Arbeidsliv og kjønn

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale