Hopp til innhold

Historie (Utgått) (SF vg3)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Samfunn og mennesker i tid

Samfunn og mennesker i tid er det andre hovedemnet i historiefaget i videregående opplæring. Hovedemnet dekker flere perspektiver på fortiden, men skal også trekke linjer mellom fortid, nåtid og framtid.

Industrialisering og arbeidsliv

Etter den industrielle revolusjonen i England fra midten av 1700-tallet og i Norge fra 1850-tallet, skjedde det store omveltninger i både i næringsliv og arbeidsliv.

Arbeidsliv og kjønn

Arbeidslivet og arbeidsdelingen mellom kjønnene har endret seg mye fra 1800-tallet og fram til i dag. Vi vil i dette emnet ta for oss perioden fra slutten av 1800-tallet til etterkrigstiden.

Læringsressurser

Arbeidsliv og kjønn