Hopp til innhold

Historie (SF vg3) (LK06)

Samfunn og mennesker i tid

Samfunn og mennesker i tid er det andre hovedemnet i historiefaget i videregående opplæring. Hovedemnet dekker flere perspektiver på fortiden, men skal også trekke linjer mellom fortid, nåtid og framtid.

Industrialisering og arbeidsliv

Etter den industrielle revolusjonen i England fra midten av 1700-tallet og i Norge fra 1850-tallet, skjedde det store omveltninger i både i næringsliv og arbeidsliv.

Industrialisering

Oppfinnelsen av maskiner og overgangen til fabrikkproduksjonen har blitt kalt den industrielle revolusjon. Denne såkalte revolusjonen startet først i tekstilindustrien i England fra midten av 1700-tallet. Fra 1840-tallet så vi den samme utviklingen i Norge.

Læringsressurser

Industrialisering

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
Du er her