Hopp til innhold

UTGÅTT - Historie (SF vg3) (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Samfunn og mennesker i tid

Samfunn og mennesker i tid er det andre hovedemnet i historiefaget i videregående opplæring. Hovedemnet dekker flere perspektiver på fortiden, men skal også trekke linjer mellom fortid, nåtid og framtid.

Industrialisering og arbeidsliv

Etter den industrielle revolusjonen i England fra midten av 1700-tallet og i Norge fra 1850-tallet, skjedde det store omveltninger i både i næringsliv og arbeidsliv.