Hopp til innhold

Oppgave

Drøftingsoppgaver Opplysningstiden

LK06
En kjent trykt versjon av den amerikanske uavhengighetserklæringen fra 4. juli 1776. Foto av kilde.

Oppgave: Drøft

  1. Diskuter hva som ligger i begrepet «all men are created equal» («alle mennesker er skapt like»). Er ikke dette selvsagt? Hvorfor måtte man understreke dette i den amerikanske uavhengighetserklæringen i 1776?
  2. Paragraf 100 i den norske grunnloven innledes med disse ordene: «Ytringsfrihet bør finne sted.» Finn og les hele paragrafen og drøft på hvilken måte den er påvirket av opplysningstidens ideer.
Sist oppdatert 19.10.2017
Skrevet av Amund Pedersen
Rettighetshaver: Kommuneforlaget

Læringsressurser

Opplysningstiden