Hopp til innhold

Oppgave

Repetisjonsoppgave: Opplysningstiden

Repetisjonsoppgave til fagstoffet om opplysningstiden.

LK06
Montesquieu. Portrett.

Charles Montesquieu

  1. Hvilken tidsperiode blir regnet som opplysningstiden?
  2. Hva kjennetegner det nye borgerskapet som vokste fram i Europa i opplysningstiden?
  3. Hva står begrepet «naturretten» for?
  4. Hva menes med «naturtilstanden»?
  5. På hvilken måte er Locke og Hobbes uenige om menneskets grunnleggende egenskaper i «naturtilstanden»?
  6. Hva er forskjellen på Locke og Rousseau når det gjelder synet på samfunnskontrakten?
  7. Forklar hva Montesquieu mente med tredeling av makten (maktfordelingsprinsippet).
  8. Hva kjennetegner det nye synet på sykdom som slo igjennom på slutten av 1700-tallet?
  9. Hva kjennetegner standssamfunnet?
  10. Hvilke samfunnsendringer kom i kjølvannet av opplysningstiden?
Sist oppdatert 07.03.2017
Skrevet av Amund Pedersen
Rettighetshaver: Kommuneforlaget

Læringsressurser

Opplysningstiden