Hopp til innhold

UTGÅTT - Historie (SF vg3) (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Samfunn og mennesker i tid

Samfunn og mennesker i tid er det andre hovedemnet i historiefaget i videregående opplæring. Hovedemnet dekker flere perspektiver på fortiden, men skal også trekke linjer mellom fortid, nåtid og framtid.

Opplysningstiden

Opplysningstid er et begrep som blir brukt om de politiske, filosofiske og sosiale ideene som slo igjennom i Europa i siste halvdel av 1600-tallet. Opplysningstiden varte fram til ca. 1800. I denne perioden ble det gjort mange oppdagelser som har hatt stor påvirkning på det europeiske samfunnet.

Læringsressurser

Opplysningstiden